TÀI LIỆU SỐ

THƯ VIỆN TỈNH BỔ SUNG,
SỐ HÓA

                


- Gồm hàng trăm tài liệu với các chủ đề: Địa chí tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; kinh tế, chính trị, xã hội….

- Bạn đọc đăng nhập và tra cứu tại đây:

http://thuvienbrvt.vn/Search/Index?

TÀI LIỆU SỐ

LIÊN KẾT VỚI TAILIEU.VN

 - Gồm hơn 1.4 triệu tài liệu với các chủ đề: Địa chí tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; kinh tế, chính trị, xã hội….

- Bạn đọc đăng nhập và tra cứu tại đây:

http://thuvienso.thuvienbrvt.com.vn/

SÁCH ĐIỆN TỬ

BỔ SUNG TỪ NXB TỔNG HỢP

 - Gồm 3.227 tên/9.681 bản tài liệu với các chủ đề: Địa chí tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; kinh tế, chính trị, xã hội….

- Bạn đọc đăng nhập và tra cứu tại  đây:

http://tvbrvt.sachweb.com/default.aspx

SÁCH ĐIỆN TỬ

BỔ SUNG TỪ NXB TRẺ
- Gồm 3.970 tên/14.328 bản tài liệu với các chủ đề: Địa chí tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; kinh tế, chính trị, xã hội….

- Bạn đọc đăng nhập và tra cứu tại đây:

https://www.ybook.vn/thu-vien/16/thu-vien-tinh-ba-ria-vung-tau