Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

BAN GIÁM ĐỐC

STTHỌ VÀ TÊNCHỨC DANHĐIỆN THOẠIEMAILẢNH
1Trần Công Sơn
Giám đốc 
02543.742.109


2Huỳnh Tới
Phó Giám đốc02543.742.111

PHÒNG HÀNH CHÍNH

STTHỌ VÀ TÊNCHỨC DANHĐIỆN THOẠIEMAILẢNH
1Phạm Thị NgaTrưởng phòng02543.742.106

2Hoàng Thị Thu HàPhó Trưởng phòng02543.742.104

3Thái Thị Huyền
Nhân viên Hành chính Tổng hợp
02543.742.104


4Phan Thị HiềnThư viện viên
02543.742.104


5Nguyễn Anh TháiChuyên viên
02543.742.110


6Nguyễn Văn ChờNhân viên Bảo vệ
02543.742.110


7Nguyễn Thị Hồng Đào
Nhân viên Phục vụ8
Nguyễn Thị Bình
Nhân viên Phục vụ9
Nguyễn Trọng NhânNhân viên Bảo vệPHÒNG CÔNG TÁC BẠN ĐỌC

STTHỌ VÀ TÊNCHỨC DANHĐIỆN THOẠIEMAILẢNH
1Nguyễn Thị Hồng Thương
Trưởng phòng
02543.742.112

2Lê Thị Kim Yến
Phó Trưởng phòng
02543.742.112

3Đinh Thị Thúy
Thư viện viên
02543.742.100

4Phạm Thị Thảo My
Thư viện viên
02543.742.100

5Hoàng Thị Tuyến 
Thư viện viên
02543.742.107


6Trịnh Thị Hồng Loan
Thư viện viên
02543.742.112


7Nguyễn Thị Hoài Thảo
Thư viện viên
02543.742.112


8Nguyễn Thị Thu Vinh
Nhân viên bảo quản
02543.742.107


9Nguyễn Thị Hồng Nhung
Nhân viên bảo quản
02543.742.107PHÒNG NGHIỆP VỤ

STTHỌ VÀ TÊNCHỨC DANHĐIỆN THOẠIEMAILẢNH
1Trần Xuân ChỉnhTrưởng phòng
02543.742.102

2Vòng Kim Tỷ Phó Trưởng phòng
02543.742.102
3Nguyễn Thị LoanThư viện viên02543.742.102

4Bùi Thị Chung
Thư viện viên
02543.742.102


5

Huỳnh Thị Mai
Thư viện viên
02543.742.102


6

Đỗ Thị Thúy
Thư viện viên
02543.742.102


7Nguyễn Thị Kim Ngân
Thư viện viên
02543.742.102PHÒNG THÔNG TIN

STTHỌ VÀ TÊNCHỨC DANHĐIỆN THOẠIEMAILẢNH

1

Bùi Quang Sơn

Trưởng phòng

02543.742.1012Võ Tấn Tài
Thư viện viên
02543.742.101


3Ngô Thị Lan
Thư viện viên
02543.742.101


4Trương Thị Nhung 
Thư viện viên
02543.742.101


5Trần Thị Hoa Thắm
Thư viện viên
02543.742.101


6

Bùi Thị Kiều Anh

Thư viện viên

02543.742.101

7Nguyễn Chí Thanh
Kỹ sư hạng III (Tập sự)02543.742.101