Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Phòng Báo - Tạp chí

Phòng Báo - Tạp chí là nơi cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trong nước cũng như trên thế giới. Hiện nay Thư viện tỉnh có khoảng 437 loại Báo - Tạp chí, bao gồm: Báo ngày, báo tuần, báo tháng và đầy đủ các loại tạp chí. Kho Báo - Tạp chí được lưu trữ  từ năm 1981 đến nay, bạn đọc có thể tìm kiếm những thông tin cũ mà chỉ ở Thư viện tỉnh mới lưu trữ. Phòng báo - tạp chí được sắp xếp theo thứ tự vần chữ cái tên Báo - Tạp chí, rất tiện lợi cho bạn đọc. Phục vụ bạn đọc theo hình thức tự chọn đọc báo - tạp chí tại chỗ, không mang về nhà.