Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Phòng Ngoại văn

Kho sách bao gồm nhiều thứ tiếng trên thế giới, chủ yếu là sách tiếng Anh. Phục vụ theo hình thức tự chọn thông qua hệ thống máy tính hoặc tự vào kho lựa chọn có sự hướng dẫn của thủ thư phụ trách phòng. Với số sách trên 6.000 bản thuộc rất nhiều thể loại. Kho ngoại văn được sắp xếp theo môn loại, phục vụ tất cả các đối tượng bạn đọc khi có nhu cầu. Đây là nơi giúp cho các bạn rèn luyện kỹ năng đọc, học ngoại ngữ và tìm hiểu thế giới.